ราคาสินค้าและค่าจัดส่งพริกแห้งสวนของเรา

1-5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท ปลายทาง +30 ขนส่งเอกชน Kerry Express

6-10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 80 บาท ปลายทาง +30 ขนส่งเอกชน Kerry Express

พริกแห้ง 1 กิโลกรัม 180  บาท

พริกแห้ง  2 กิโลกรัม 360  บาท

พริกแห้ง 10 กิโลกรัม 1800 บาท